Kíh giửi người tui iuKíh giửi người tui iu
Moi nguoi like giúm mjk với.

関連ツイート


https://twitter.com/BTS_0510_/status/1125298213257277440