#Tet2019 – Bùi Như Ngọc với cháu iu đêm 30#Tet2019 – Bùi Như Ngọc với cháu iu đêm 30
2 cô cháu chuẩn bị đón giao thừa.

関連ツイート

https://twitter.com/KBSJAPAN/status/1092683697722077184
https://twitter.com/0JTRt/status/1092747558013755392
https://twitter.com/momo34562213/status/1092746098999930882


https://twitter.com/_yukichimaru/status/1092741767529525248


https://twitter.com/xPe0uV06QcbLltt/status/1092740119742767105