iu mien mỹ hát và tâm sự|iu mien quê tôiiu mien mỹ hát và tâm sự|iu mien quê tôi
một bài hát và 1 bài giảng hay và ý nghĩa nhất được người dao bên mỹ kể lại,video với mục đích tạo sự đoàn kết trong cộng đồng.

関連ツイート

https://twitter.com/iadomingo0901/status/1273040244720328704
https://twitter.com/yonghyan73/status/1273122962242232329


https://twitter.com/LovelyDY692001/status/1273111995869540354