LeeSungKyoung talked at church . Japanese sub イ・ソンギョン 証&賛美 日本語字幕LeeSungKyoung talked at church . Japanese sub イ・ソンギョン 証&賛美 日本語字幕
이성경#イソンギョン#LeeSungKyoung 一部編集・翻訳ミスあり.

関連ツイート


https://twitter.com/kono1775/status/1262672864651522049


https://twitter.com/_nm94b/status/1262384319789752322
https://twitter.com/nnn___kota/status/1262377383191027715